Tổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự

 

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đô thị Sông Hồng có đội ngũ nhân sự được đào tạo đúng chuyên ngành, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề, đảm bảo thực hiện tốt các dự án có quy mô đến công trình cấp 1.

1. Ban lãnh đạo công ty:

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG TRẦN TRỌNG NAM

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TCT CP SÔNG HỒNG

ÔNG NGUYỄN ĐỨC TOÀN 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG TRẦN QUANG KHÔI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG VŨ AN NGUYÊN

ÔNG ĐẶNG NGỌC CHÍNH

ÔNG LÊ QUANG TUẤN

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ÔNG TRẦN QUỐC TUẤN

 

2. Đội ngũ kỹ thuật:

          - Khảo sát địa chất công trình: 17 kỹ sư, Thạc sỹ tốt nghiệp chuyên ngành

          - Khảo sát đo đạc - Quan trắc chuyển vị tường vây, quan trắc lún: 06 kỹ sư, thạc sỹ tốt nghiệp chuyên ngành

          - Thiết kế, điện nước, môi trường, dự toán: 15 KTS, KS chuyên ngành

3. Công nhân:

          - Khảo sát địa chất công trình: 20 công nhân thợ 4/7

          - Khảo sát đo đạc: 05 công nhận thợ 4/7 – 7/7

          - Thí nghiệm: 05 công nhân thợ 4/4 – 7/7

          - Xây dựng: 50 công nhân thợ 3/7 – 5/7

 

 
arrow
phone 0989 96 88 77